Co studiować??

Pytanie wydawałoby się bardzo prozaiczne i nieistotne staje się bardzo poważnym dylematem w momencie, kiedy przychodzi czas prawdziwego wyboru. Niestety bardzo wielu młodych ludzi zapomina, że pierwszy raz wybierają już w liceum, decydując się na konkretny profil klasy. Ciężko bowiem będzie uczniowi z klasy humanistycznej zdać dobrze maturę z rozszerzonej matematyki i na kierunek studiów wybrać na przykład bardzo ściśle związaną z tymże przedmiotem, informatykę.

Kierunek studiów, jaki zostanie wybrany prze ucznia jest niemalże jego kierunkiem na całe pozostałe życie. To dlatego tak ważne jest, wybieranie nie tylko na podstawie posiadanych możliwości i zdolności w danych kierunkach, ale również, a może i przede wszystkim pasji. Ciężko jest wykonywać zawód, który nie daje satysfakcji, tak samo jak ciężko, pomimo posiadanych predyspozycji jest uczyć się rzeczy, które w ogóle człowieka nie interesują. Czasami lepiej z przyjemnością chodzić na zajęcia i dostawać trochę niższe oceny, niż dostawać piątki, za działy nauki, których się nie lubi.

W podjęciu decyzji co do kierunku studiów bardzo często pomagają rodzice i bliscy. Nie zawsze jednak należy podejmować decyzję zgodnie z ich wolą. Najważniejsze, to spojrzeć na sprawę z wszelkich możliwych stron i dostosować wybór do istniejących możliwości i własnych potrzeb. Konstruktywne rady i merytoryczne argumenty osób, którym zależy na dobrej przyszłości przyszłego studenta, to jedna z najlepszych dróg i sposobów, za pomocą których można podejmować  tak ważne decyzje.